Vigör

Vigör

Slag: Inget | Kostnad: 1 Vitae per scen | Handling: Omedelbar

Nästan alla vampyrlegender vittnar om den övernaturliga kraft de odöda besitter. Denna disciplin skänker omänsklig styrka. Vigör tillåter vampyrer att slåss hårdare, lyfta tunga föremål, slå in dörrar, ta gigantiska kliv och hoppa så högt att det verkar som om de flyger.

Varje nivå av Vigör ger en extra nivå i Styrka medan disciplinen är aktiv. Man kan bara aktivera förmågan en gång per scen. Man kan alltså inte fördubbla effekten genom att spendera mer Vitae. Värden som är avhängiga Styrka (tex Snabbhet) höjs också.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License