Tigertanden
Tigertanden.jpg

Edward fick denna som gåva vid ett besök i Ghana. Den sägs beskydda sin bärare, men hur och mot vad?

Andligt skydd

Slag: Inget
Kostnad: Ingen | Handling: Reflexiv

Hur funkar den egentligen?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License