Tempelruinen

Arkeologiskt en paleo-indiansk struktur, men tillägnad en mörk gudom från en annan kultur. Det ligger någonstans i Bañados de Izozog och används inte längre, men är ändå fullt av fällor.

Första rummet är en sorts hall, och om månen lyser in, eller om man har något att lysa upp med kan man se denna inskription i väggen ovanför dörren till de inre rummen:
The Path Of Our Master In Assyria
Is A Mirage Of Desert’s Gold
The Only Way Of Eternal Life

I nästa rum består golvet av rutor med bokstäver på. Om man stavar Sutekh kan man komma förbi utan att störta ner i ett brinnande hav. (Många rutor är redan söndertrampade.)

Därefter kommer man till ett stup. På andra sidan finns fortsättningen på gången, och personer med auspex kan se att det finns en bro utav glas som leder över. (Den har sand på sig så vem som helst kan se det nu…)

Rummet därefter innehåller bägare en ena vackrare och dyrare utsmyckad än den andra. De innehåller alla blod, men endast den pråligaste innehåller blod som inte är giftigt, samt en nyckel som leder till en lucka i marken. (Bägaren är nu tom, luckan är öppen.)

Dit ner måste man hoppa. Där finns ormar i tusental.

Tar man sig förbi dem kommer man till en smal gång och till en piedestal (där den ena papyrus-biten en gång legat.) Går man vidare kommer man fram till en stenvägg…

Se även

Solförmörkelseritualen
Bañados de Izozog

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License