Tala för de döda (Speaker Of The Dead)

Tala för de döda (Speaker of the Dead)

Kostnad: • | Slag: Psyche + Manipulation | Handling: Utdragen (mål: 3 lyckoträffar) | Tidsspann: Ett slag per tur

Syndaätare tar det ofta på sig själva att hjälpa spöken med ouppklarade historier eller att förmedla ett sista budskap innan spöket kan gå vidare. Utövaren av denna ceremoni kanaliserar ett talat meddelande genom sig själv med spökets röst.

Mottagaren av meddelandet får inte se på syndaätaren. Ser denne på utövaren försvinner spökets röst som med en vindpust. (Det är mer specifikt talarens ansiktsdrag som inte får synas, oavsett form. En silhuett i mörkret eller en person under en potatissäck kan fungera, likaså kan ett telefonsamtal.

Syndaätaren kan inte förutspå vad spöket kommer att säga, det kan lika gärna vara ett kärleksfullt meddelande till en älskare som en harang av svordomar till en fiende. Utövaren kan avbryta kommunikationen när han vill.

Utövande: Syndaätaren tar spökets hand och koncentrerar sig på att slappna av och släppa sin röst och ge den till spöket i en scen eller tills han avslutar kontakten. Om en mottagare av meddelandet ser på utövarens ansikte upphör effekten och syndaätaren kan inte kanalisera spökets röst igen på 3 dagar.

Resultat

Fummel: Utövaren tappar rösten i resten av scenen.
Misslyckande: Inget händer.
Framgång: Rösten framträder…

Modifikationer

+2 | Mottagaren är medveten om sin delaktighet i seansen.
+1 | Mottagaren befinner sig vid spökets gravplats.
–1 | Mottagaren har sett syndaätaren den senaste timmen.
–2 | Syndaätaren och mottagaren har tidigare haft ett negativt möte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License