Solförmörkelseritualen
papyrus

En ritual nedtecknad med hieroglyfer på papyrus blev delad i två delar av två misstänksamma egyptiska mystiker och utplacerad på två olika platser i världen för att man inte skulle kunna använda ritualens krafter. Den som följer anvisningarna på pappret kan frambringa en tillfällig solförmörkelse.

En av delarna placerades ursprungligen i Santa Cruz, i ett underjordiskt tempel med allehanda fällor att vakta den. Den andra delen placerades någonstans i Uralbergens dalgångar. Båda delarna hamnade efter mycket möda och många dödsfall i Santa Cruz. Men, nu är de inte bara två. Delarna har i sig blivit uppdelade i ännu mindre bitar, och det blir ett riktigt pussel, för den som vill använda ritualen.

  • Rött: Delen hittad i templet slapp undan ytterligare uppdelning. Så fort den hade hämtats slank den i Setiternas ägo.
  • Blått: Den största delen av pusslet har letat sig ner i Raúls ficka, på villkoret att Setiterna fick en kopia av dessa delar.
  • Vitt: Den sista biten befaras vara förlorad för evigt… Så länge den simmar omkring i kloakerna toaletten kan ritualen aldrig bli genomföras. Detta till vissas förtret – och andras lättnad.
hieroglyphs

Länkar

La piedra del sol
Tempelruinen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License