Skylande solfjädern

Skylande solfjädern

Fan.jpg

En svart solfjäder i målat trä och spets som uppfälld och döljande ditt ansikte gör dig osynlig inför allas ögon. Döljer inte ljud eller dofter och inte heller din aura för de som kan se sådana.

Tillhör: Brightmores Akademi för Mystifika Förehavanden. Förtrollad av Myrtle Brightmore

Ref: "Personal Invisibility" enl sid 169 i Mage: the Awakening.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License