Skaran

Petras pack

Jonte är Petras förtrolige och är oftast den ni får gå igenom för att kontakta Petra.
Lolo, en kamrat, i sin tur är anställd hos Jonte som PA och sköter "transporter av saker" och liknande. Ärenden liksom.
Karin Björkbom är inte vad hon en gång var och har tagit försiktigt avstånd från Petra i efterdyningarna av för Karin traumatiska händelser.
Tor Bolander har druckit Skarans blandade blod längre än många av dess vampyrer varit invigda. Han står både Petra och Karin mycket nära och är en karaktärsstark allt-i-allo.
Gitta Sörensson Gitta har lite att bevisa i Petras ögon, men som Karins barn är det svårt att bortse från den resurs hon kan vara för Skaran.

Västra-skogen-gänget aka "The Squat Squad"

Theo Cosmos är den enda vampyren i gänget som upptar hela bottenvåningen av studentkorridoren på Emmylundsvägen 2. Han är djupt övertygad om Rörelsens och Skarans filosofier och ställningstaganden, blir kränkt och är klart beredd att kriga för sin sak om den övertygelsen ifrågasätts.
Svensson extremsportar (MMA, thriatlon mm) och fitness-besatt. Har inget emot att festa till om hon inte är mitt i prepp för ett lopp eller Tough Viking.
Moa studerar till sjuksköterska och har uttryckt en oro att den associationen är allt Skaran ser i henne.
Klas kontakter till alla möjliga typer av tjänster som kan behöva göras under bordet.

Övriga

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License