Karaktärsskapande - Santa Cruz by Night

Det finns flera saker man ska ta ställning till när figuren du skapar är för Santa Cruz.

Ålder och status

Det första är: vill du spela en helt ny vampyr eller en lite äldre?

Yngre neonat

Med helt ny menas här att någon i Santa Cruz nyligen har skapat dig och då är denne din mentor, eller att du flytt eller släppts för att åka hit. Bäst är om någon av de existerande invånarna i Santa Cruz har bestämt sig för att skapa dig.

Ancilla eller äldre

Här har du valet att skapa en "återvändare", dvs en invigd som bodde i staden innan Juan Peros "dog" och folk dog till höger och vänster. Alternativen är en person som bott i någon av Bolivias andra städer (som enligt utsago inte har någon vampyrbefolkning, inte ens La Paz), eller något annat Sydamerikanskt land. Från Lima, Peru är det väldigt troligt att en sån figur kan komma. Det var den starkaste Camarillastaden innan Carmelita Cordova dog och nu börjar invigda därifrån söka skydd i Santa Cruz, precis som cruceños gjorde för drygt ett år sedan.

Titlar

Hade du någon titel innan du flydde från Santa Cruz? Hade du någon titel i Lima innan staden föll?

Bakgrunder

Ethnicitet

Se Bolivia för att läsa om demografin.
Mestis: Blandning av europeisk härkomst och indianskt ursprung.
Indian: Aymara, Quechua, Guaraní…
Criollo: Tillhör du en familj som enbart består av européer i rakt nedstigande led? Eller är du rentav så gammal att du själv kom med kolonisatörerna?

Nationalitet

Premieras: Santa Cruz, Peru (eller du som gömt dig i Bolivianska departementen som inte hade tagits i anspråk).

Social status

Mestiser och vita är de som utgör de högre klasserna, medan indianerna ofta lever i svår fattigdom. Santa Cruz är en stad med kontraster - här bor de obscent rika och de fattiga sida vid sida. Större delen av Bolivias BNP står de vita cruceños för.

Klan

I Santa Cruz finns alternativet att skapa en "återvändare", men där finns restriktioner på vilken klan du kan spela. Det går inte att spela Malkav eller Tremere och klan Ventrue har en stor del odefinierade som miste livet.

Brujah: 7/11 Isobel, Guido, Ricardo, Maxim
Gangrel: 3/5 Salvador, Nicole
Malkavian: 0/4 Fernanda, Adolfo, Julian, Amri
Nosferatu: 3/4 Walter
Toreador: 4/10 Fabio, Adonia, Sarita, Ania, Pedro, Tomás
Tremere: 0/6 Alano, Joshua, Esperanza, Enrico, Malcolm, Enano
Ventrue: 3/7 Peros, Carlos, Miguel, Dr. dos Pinhais

Resurser

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License