Brightmores Akademi för Mystifika Förehavanden

Historia

Akademien.jpg

På initiativ av Sir Milton Brightmore och Benjamen Holmscroft upprättades fond där män med resurser mot ersättning kunde få spörsmål av ockult natur uppklarade. I fall som "är spiritisten Monseigneur X en bedragare?" eller "Vilket är det bästa sättet att veta om din katt är Satans medhjälpare?" kunde grundarna med grundliga efterforskningar och undersökande expeditioner av det enklare slaget garantera ett korrekt svar. Till skillnad från andra häxjägare av en mer urskillningslöst proaktiv natur fokuserade grundarna på komparativa studier med en nollhypotesprövning. Man gav aldrig ett svar som man inte visste med nittionio procents säkerhet var korrekt!

Samfundet är dock inte helt och hållet en vinstorienterad affär. Grundarna drivs av en uppriktig törst efter kunskap, och bara i vissa fall även en känsla av moraliskt förmyndarskap.

I juli 1870 namngavs samfundet. The Brightmore Academy of Mysterious Pursuits (eller Brightmores Akademi för Mystifika Förehavanden).

Involverade

Dess medlemmar förväntas betala en andel av sin årsinkomst för att stötta samfundets sak. Man kan vara mer eller mindre aktiv medlem, men de flesta av dem är män av börd eller status, som har bevittnat världens oförklarade mysterium med sina egna ögon.

Sponsorer är tillhandahållare av resurser som inte delges allt som samfundet sysslar med. De kan vara beställare av tjänster, eller helt enkelt kontakter till medlemmarna och filantroper, som ser belysandet av det ockulta som ett värdigt syfte.

Slutligen har samfundet även skaffat sig agenter. När demonologiska uppslagsverk och Londonbaserade studieutflykter inte räcker till kan agenterna, mot en viss ersättning, stå till förfogande.

Butler: Mr. Hobson

Dr. Wilson Wooley

Wooley var anställd i administrativ tjänst hos Milisen och är alltid i glad i hågen. Han har stenkoll på biblioteket, arkivet och alla akter som förs över alla Monstrum i London, ibland behöver han...

Filip Konstantin Danielson

Filip Konstantin Danielovic föddes i Belgrad 1839. Han var redan som liten en klen pojke som inte såg mycket ut för världen. Vilken nog var gott så, då han knappast ägnade den mycken tid. Detta på...

Lady Alexandra Addington

Alexandra föddes 1844, som tredje barn men första dotter till Bojan och Elena Antovic. Hon fick såklart mycket uppmärksamhet och växte upp till en bortskämd och kavat ung dam. Familjen levde på en...

Sir Benjamen Holmscroft

Nätverkande, sällskapande, undersökande akademiker av det övernaturliga och medgrundare av Samfundet. Holmscroft är en småkärv gentleman med oklar bakgrund som tillsammans med Brightmore tog initiativ...

Sir Milton Brightmore

Sir Milton Brightmore tillhör ett sällskap, nej en samling löst organiserade individer med goda resurser, höga ideal och gemensamma mål. De upprättar ett arkiv över paranormala fenomen. Från...

The Honourable Edward Cecil Wellington III

Edward är, enligt hans mor, en mycket rar pojke med framtiden för sig. Han är född i en välbärgad lågadlig familj (nummer 897 i tronföljdsordningen till Englands tron till och med), har studerat vid...

Sponsorer

  • Horton Welles - Alexandra Addingtons framlidne make. Skänkte av okänd anledning en stor summa pengar till samfundet innan sin död.
  • Lord Sidmouth - Har nära förbindelser med Lord Dorchester, som onekligen är av en övernaturlig sort. Lord Sidmouths samarbete med samfundet ska tydligen sammanfalla med Lord Dorchesters intressen oftare än inte, vilket föranleder frågan: vad vill Dorchester samfundet?

Lokal

Huset ligger på New Oxford Street, under St George.
Samfundet förvärvade ett komplett stadshus 1869 som tidigare tillhört Chemical Society of London. Akademin övergav det 1947 då de erhöll kungligt privilegium. Akademins motto "Pro scientia et humanitate" står kvar i stenrelief ovanför ingången går med viss ansträngning att uttyda.

Google Maps: New Oxford Street, Bloomsbury

Bibliotek

Dictionnaire infernal J. Collin de Plancy Fra.
Réalité de la magie et des apparitions J. Collin de Plancy Fra.
Letters on Demonology and Witchcraft Walter Scott Eng.
The Lesser Key of Solomon - Eng.
De praestigiis daemonum Johann Weyer
The Discoverie of Witchcraft Reginald Scot Eng.
Malleus Maleficarum Heinrich Kramer Eng.
Of Occult Philosophy Henry Cornelius Agrippa Eng.
Dogme et Rituel de la Haute Magie Eliphas Levi Fra.
Arcana Coelestia Emanuel Swedenborg Lat.
Illustrations of Masonry William Morgan Eng. 1827
Two exavations and one revelation: My three Egyptian expeditions. Vol. 1 Norbert Leigh Rose Eng. 1872
Two exavations and one revelation: My three Egyptian expeditions. Vol. 2 Norbert Leigh Rose Eng. 1872
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License