Bortträngning

Bortträngning

Grad: Mild

Du har trängt bort minnet av den händelse som orsakade denna störning. Du kanske minns oviktiga av händelsen eller vad som ledde upp till den. Bara genom intensiv terapi, hypnos eller övernaturlig hjälp kan du återfå dessa minnen. Du vet att något hände, och kanske är villig att återfå minnet om möjligt, men lyckas inte på egen hand.

Om du finner dig i en liknande situation måste du slå Resolve + Composure för att inte även tränga bort minnet av denna händelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License