Regeltolkningar

Så kallade rulings. Kommentera gärna nedan på hur ni vill se reglerna tolkas.

Regelhäfte

Ett regelhäfte att skriva ut.

Karaktärsskapande

Tärningsslag

Automatisk framgång används inte. Man måste alltså slå oavsett om man har större dice pool än svårighetsgraden.

Turer

Att använda Blodspoäng eller Willpower kräver en hel tur, oavsett Celerityvärde.

Strid

Skjutvapen gör dödlig skada (lethal), ej krosskada (bashing) oavsett var man siktar.

Discipliner

Presence

Nivå 3, Etrancement, kan inte användas för att ge direkta order, och är svår eller omöjlig att använda i situationer där subjektet inte fokuserar på användaren.

Diskussion

Add a New Comment
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License