Vampire: The Masquerade - Förkortade regler

Viljestyrka

Allmänt

 • Cirklar = Willpower rating = permanent maximum.
 • Rutor = Willpower pool = tillfällig, spenderbar, används alltid vid tärningsslag.
 • Pool är noll: mental utmattning.

Utnyttja Viljestyrka

 • För att få en Automatic Success på en enstaka handling. (Anges och spenderas före själva slaget.)
 • Motstå ett begär eller instinkt. Tex. Derangement, Frenzy.
 • Ignorera skademodifikationer en tur.

Återfå Viljestyrka

 • Alla: vid slutet av ett kapitel.
 • En: varje natt man vaknar. (eventuellt)
 • Vid uppnått (del-) mål.
 • Beter sig enligt Nature.

V:tM p.136

Blodspoäng

Allmänt

 • Vakna: 1 Blodspoäng.
 • Du får aldrig slå mer tärningar för att motstå Frenzy än antalet blodspoäng i kroppen.
 • Kryssad ruta = Blod i systemet. Tom ruta = Tom plats i magen. Ifylld ruta = Bortom max

Spendera blodspoäng

 • Se tabell (sid. 138) för hur många blodspoäng som kan spenderas per tur.
 • Tillfälligt höja ett fysiskt attribut (Str, Dex, Sta) med en plupp per blodspoäng. Varar scenen ut. (A player may spend as many blood points on increasing Physical Attributes as the vampire may use in a turn, but may only freely increase these Traits up to one higher that their generational maximum)
 • Återskapa mänskliga drag (t.ex. rodnad, andetag, erektion). Allt detta blir ditt i en scen för bara [8-Humanity] Blodspoäng. (Förbehållet vampyrer med Humanity.)
 • Hela skador. Se Strid och Hälsa nedan.
 • Aktivera discipliner

Återfå Blodspoäng

 • Drick upp till tre blodspoäng från ”ett kärl” per tur. (Once the teeth pierce the skin, a mortal doesn’t resist.)

V:tM p.138

Strid & Hälsa

Krosskada

(slag, grepp, sparkar, stötar…)

 • Absorbera: Stamina (+Fortitude) slag (difficulty 6)
  • Återstående skada/2 (avrunda neråt)
 • Hela: 1 Blodspoäng
 • Incapacitated + extra skada = Torpor
 • Torpor + Onaturlig skada = Aska.

Dödlig skada

(knivar, svärd, kulor…)

 • Absorbera: Stamina (+Fortitude) slag (difficulty 6)
 • Hela: 1 Blodspoäng
 • Incapacitated + extra skada = Torpor
 • Torpor + Onaturlig skada = Aska.

Onaturlig skada

(eld, solljus, tänder & klor)

 • Absorbera: (Fortitude) slag (difficulty 6)
 • Hela: En hel dags vila + 5 Blodspoäng.
 • Ytterligare Onaturlig skadenivå: + 5 Blodspoäng + 1 Viljestyrka.
 • Incapacitated = Aska.

Skadenivåer och rörlighet

Bruised: Skrapsår.
Hurt: Ytliga sår.
Injured: Tilldängd, rörlighet en smula hämmad.
Wounded: Allvarligare sår, kan inte springa enbart gå.
Mauled: Mörbultad, kan enbart halta (ca 3m/tur)
Crippled: Invalidiserad, kan enbart krypa.
Incapacitated: Immobiliserad och troligen medvetslös. Blodbrist vid Incapacitated leder till Torpor.

V:tM p.140

Dygder & Mänsklighet

Dygder (Virtues)

 • Self-Control: Invigda får slå Self-Control (diff 8) för att undvika att gripas av extas när de blir bitna.

Mänsklighet (Humanity)

 • Högre Mänsklighet vaknar tidigare än de med ett lägre värde.
 • Om man tvingas agera på dagen representerar värdet max antal tärningar som kan användas för en enskild handling.
 • Mänsklighetsvärdet är också max för tärningsslag på alla Dygder.

V:tM p.133

Handlingar & Tärningsslag

Botch: Inga Successes, men en eller fler 1:or.
Misslyckande: Inga Successes, eller lika många eller fler 1:or.
Automatisk Success: När antalet tärningar är fler än svårighetsgraden kanske inget slag behövs.
Nytt försök: Varje gång en rollperson upprepar en handling efter ett misslyckande höjs svårighetsgraden med ett.
Utdragen handling: En handling som för att lyckas kräver ett visst antal Successes, som ansamlas under flera turer.
Motstånd: Två slår tärningar. Den med störst antal Successes vinner. Differensen bestämer med hur stor marginal.
Utdraget motstånd: Differensen i en serie tärningsslag mellan två motståndare adderas för var och en till dess att någon nått det förutbestämda antalet Successes.
Samarbete: Rollfigurerna lägger ihop sina Successes.
Simultana handlingar: Antalet handlingar som önskas utföras samtidigt drar ifrån ett lika stort antal tärningar från det första slaget, ytterligare en på nästa slag osv. Ex:
Blood Use [Sta. + survival] (diff. 8)
Getting to Feet [Dex. + athletics] (diff 4)
Readying Weapon [Dex + melee] (diff 4).
Hunting: Ett Perception slag / timme.
* Ger 1T10 Blood Points.
* Om antalet blodspoäng druckna < [7 – Self-Control]: frenzy check.
* Fame: -1 diff /plupp.
* Herd: +1T10.

Exempel på fler typiska handlingar finns i huvudboken sid. 200-213

V:tM p.196

Taumaturgi

Allmänt

 • When a character first learns Thaumaturgy, the player selects /…/ primary path, and she automatically receives one dot in it, as well as one Level One ritual.
 • Thereafter, whenever the character increases her Thaumaturgy, her score in the primary path increases by one as well.
 • Rituals are learned separately, as part of a story; players need not pay exp. For their characters to learn rituals, though they must find someone to teach the rituals in question.
 • Path ratings never exceed Level Five, though the overall Thaumaturgy score may. If a character reaches Level Five in her primary path and increases her Thaumaturgy score afterward, she may allocate her “free” path dot to a different path.
 • Secondary paths may be learned once the character has acquired two or more dots in her primary path, and they must be raised separately with exp.
 • A characters rating in her primary path must always be at least one dot higher than any of her secondary paths until she has mastered her primary path.

System: paths

 • Each time the character invokes one of the powers, the player must spend a blood point and make a Willpower roll. Difficulty = powers level +3.
 • Only one success is needed. Failure indicates that the blood magic fails, while a botch signifies loss of a permanent Willpower point.

System: rituals

 • Unless stated otherwise, a ritual requires five minutes per level to cast.
 • Roll: Intelligence + Occult. Difficulty = rituals level + 3
 • Only one success needed, but some have variable effects depending on level of success.
 • Rituals sometimes require special ingredients or reagents to work – these are noted in each ritual’s description.
 • Learning a new ritual may take anywhere from a few nights (level one), to months or years (level five).

V:tM p.178

Aura Perception

Tillstånd Färg Tillstånd Mönster
Rädd Orange Förvirrad Spräckliga, rörliga färger
Aggressiv

Arg Röd Diablerist Svarta ådror i auran
Bitter Brun
Lugn Ljusblå Drömmande Skarpa, fladdrande färger
Konservativ Lavendel
Deprimerad Grå Frenzied Hastigt flödande färger
Lysten Vinröd
Skeptisk Ljusgrön Psykotisk Hypnotiskt virvlande färger
Avundsjuk Mörkgrön
Upphetsad Violett Vampyr Färgerna är bleka
Generös Rosa
Glad Cinnober Magibruk Myriad av gnistor i auran
Hatisk Svart
Idealistisk Gul Varulv Klar, bjärt aura
Oskyldig Vit
Förälskad Blå Spöke Svag, hackig aura
Besatt Grön
Ledsen Silver Älva Regnbågsstrim-mor i auran
Spirituell Guld
Misstänksam Ljusblå

Engelsk-svensk ordlista

Engelska Svenska Engelska Svenska
Animalism Animalism Prince Furste (prins)
Auspex Klarsyn Seneschal Seneschal
Celerity Hast Sheriff
Chimerstry Bländverk Scourge Skarprättare
Dementation Primogen Klanfurste
Dominate Dominans Council of P. Klanfursterådet
Fortitude Vigör Elysium Elysium
Necromancy Nekromantik
Potence Potens Haven Fristad
Presence Nimbus The Kindred Släktet
Protean Hamnskifte Kindred Invigd
Obfuscate Lönndom Elders
Obtenebration Skuggsmide
Quietus Kvietus
Serpentis Serpentis
Thaumaturgy Taumaturgi
Vicissitude Metamorfos

Freebies p.104 & Experience p.143

Freebies Experience
Attribute 5 per dot New Ability 3
Ability 2 per dot New Path¹ 7
Discipline 7 per dot New Discipline 10
Background 1 per dot Attribute New rating x 4
Virtue 2 per dot Ability New rating x 2
Humanity 1 per dot Clan Discipline² New rating x 5
Willpower 2 per dot Other Discipline² New rating x 7
Secondary Path¹ New rating x 4
Virtue³ New rating x 2
Humanity New rating x 2
Willpower New rating
¹Blood Magic Paths.
²Caitiff have no clan-based Disciplines. For them, the cost of raising Disciplines is the new rating x 6 for all Disciplines.
³Increasing a Virtue through experience does not increase Traits based on that Virtue (Humanity, Willpower).

Kommentarer, frågor och förslag välkomnas!
~Häfte sammanställt av Dennis

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License