Protean 1 - Omärkt grav

● Omärkt grav

Slag: Inget | Kostnad: 0 för jord annars X antal Vitae som motsvarar materialets Hållbarhet | Handling: Omedelbar

Med en knapp anmodan, öppnar sig marken under dina fötter och omfamnar dig. Du förenas med jorden och är näst intill osårbar. Du förblir här tills vidare, tills du känner att det är dags att kliva fram igen. Jord är inte ett krav. Betong fungerar också, så länge du har tjänare som kan mata dig i din viloplats.

Viloplatsen måste vara minst samma storlek som vampyren.

Du sjunker in i jorden med hela kroppen så lång tid du vill. När du väl är begraven märks du inte för omvärlden, men du själv kan behålla medvetandet om du vill. Du är då medveten om vad som händer med marken ovanför dig, till exempel om någon försöker hälla cement för att bygga en parkeringsplats ovanför din viloplats. Dina sinnen är intakta och du får vittring på andra vampyrers rovdjursutsrålning, men du tvingas aldrig till en reaktion. Tappar någon blod på ytan kan du absorbera den. Marken spär ut blodet till den grad att du inte kan bli bunden i blondsband, men för en hungrig eller starkt beroende vampyr kan bara ett smakprov driva ut en från sitt gömställe, törstande efter mer.

Det enda sättet att skada en begraven vampyr är att förstöra marken på något sätt. Du tar en poäng krosskada för varje "Strukturpoäng" ditt bo förlorar. När du tar din första poäng Dödlig skada klarar du inte av att hålla dig kvar och reser dig ur marken.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License