Dr. Wilson Wooley

Wooley var anställd i administrativ tjänst hos Milisen och är alltid i glad i hågen. Han har stenkoll på biblioteket, arkivet och alla akter som förs över alla Monstrum i London, ibland behöver han bara en liten styrketår för att få fart på minnet.

1872 var inte Wooleys år. Han uteslöts från Gideon Planke-Milisen efter att han blivit somadrogad och låtit industrispioner få fri lejd i klubbhuset. Men en maskerad hämnare förbarmade sig över honom och det ledde till en provanställning i samfundet.

Dr. Wilson Wooley

Dr. Wilson Wooley
Spelare — SLP
Koncept — Kanslist och Anatomist
Scenarion — Veckor i en ballong
Inträde — Milisen
Citat — ”Hehe, där finns det inget att se…”
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License