Warren Mulvaney

Warren Mulvaney jobbar för The Detective Reporter, en halvpennyblaska som skriver om mord och andra hemskheter som sker på Londons bakgator. Det är inte alltid riktigt, det är inte alltid korrekt, men Edward Wellington och Filip Danielson läser den gärna.

Mulvaney matade vampyren under Moorgate Station med offer som han ströp och sedan själv skrev om för att fabricera vittnesmål. Han la även in sig själv på St Luke's Hospital for Lunatics ett par dagar för att få doktorn att hitta varför han inte hade några problem med att mörda i vampyrens tjänst. Biten om morden och vampyren undanhöll han såklart och Dr Towell gjorde några prover och gav honom fann inget större fel på pojken.

Warren Mulvaney

Warren Mulvaney
Spelare — SLP
Koncept — Mördarjournalist
Mästare — Moorgatevampyren
Scenarion — Veckor i en ballong
Inträde — Under Jord
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License