Urban

Urban

Urban
Spelare — SLP
Koncept — {$koncept}
Klan — Tzimisce
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — {$intrade}
Citat — Mitt mästerverk!

Den Tzimisce som formade Fernandas fiskstjärt när hon var fången hos Sabbaten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License