Tor Bolander

Tor är en långtida kamrat till Rörelsen, Skaran och medhjälpare till Petra Korjus och Karin Björkbom. Han får många förtroendeuppdrag och är mer betrodd än många invigda.

Till utseendet en 30+ arbetarhipster eller universitetsprofessor. Har inget tålamod för idioter.

Tor Bolander

Tor Bolander
Spelare — SLP
Koncept — Höger hand
Mästare — Skaran
Scenarion — Nattkvarter
Inträde — Mata katten
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License