Tiggaren Tomas

Tomas svarade på Maxfield Boones annons. Tomas vet mycket om de döda, men vad som verkligen tar upp hans tankar är det lidande herrskapen i de välbeställda landsortsgodsen orsakade honom innan han nästan dog.

Med en öga-för-öga filosofi går han från hus till hus och använder sina förmågor för att betvinga eller parasitera på sina värdar innan han lämnar dem därhän i ett bedrövligt skick.

The Bleeding Beggar

Hans gast är The Bleeding Beggar, alla misshandlade tiggares skyddsvålnad. Han tar med våld vad han förnekats förut, vare sig det är mat, kläder, värme eller till och med liv.

Dokument

RFTiggarenTomas.pdf

Tomas

Tomas
Spelare — SLP
Koncept — Ambulerande spökare
Tröskel — De slitna
Gast — The Bleeding Beggar
Scenarion — Veckor i en ballong
Inträde — Hemsökaren
Citat — Jag tar bara det som borde tillfallit mig från mina missdådare den där ödesdigra dagen för så länge sen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License