Systrarna Palmer

Olivia, Elsa, Ruth. Olivia är uppgiven och mild, Elsa är förebrående och bitter, Ruth är… var företagsam och entusiastisk.

Tre systrar av familjen Palmer från lantegendomen Dorney Court i Buckinghamsire. De är i stan 1870 för att söka lyckan, än en gång. Sir Charles Harcourt Palmer of Dorney, 6th var den sista baronetten av Dorney, då inget giftemål var bevisat och alla barn bastarder. Deras mor var förstakusin till Palmer. Olivia, Elsa och Ruth. De är desperata i jakt på makar. Olivia och Elsa är dock realistiska och lite mer tillbakadragna. Ruth kan inte kallas vacker, men hon tar vad hon får.

Systrarna Palmer

Systrarna Palmer
Spelare — SLP
Koncept — Säsongens panelhönor
Scenarion — Veckor i en ballong
Inträde — Kadriljens makt
Citat — Vid det här laget är det inget tal om turordning.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License