Svensson

Del av Skaran.

Svensson

Svensson
Spelare — SLP
Koncept — Gymfreak
Mästare — Rörelsen
Scenarion — Nattkvarter
Inträde — Hägern flyger
Citat — BCAA SENAST 20 min efter pass, K?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License