Ignatius Veccianus

Veccianus

Veccianus
Spelare — SLP
Koncept — {$koncept}
Klan — Ventrue
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — {$intrade}
Citat — Jag säger att Ephoratet är ett påhitt. Ingen kan enas med andra om så mycket makt, det är en naturlag.

Kanske var det han som egentligen var din nemesis från allra första början, verksam genom hejdukar, tjänares tjänare, ghouls, söner och andra underlydande. Vissa av er har omedvetet eller medvetet hjälpt honom, andra blivit indirekt eller direkt ansatt av honom och hans män. Men ingen har väl undgått att märka att han har ett finger djupt rotat i spelet, och inte är han beredd att släppa greppet i första taget. Men vems sida står han egentligen på, om vilken sida står ni på om ni inte står på hans? Lareina och Miguel kontra Raúl och… Peros?

Vågar ni kapitulera inför hans vilja. En kartellkung som bryter alla mänskliga lagar och söker kuva Santa Cruz Camarilla med kraftigt förtryck. Kan han vara bra för Camarillan, han som kastades ut ur sin egen klans högsta presidium för bristande förtroende för just det organ som ni satt hela er tilltro till. Eller vågar ni ta upp kampen för att stå fria, inte foga er som pjäser i Jyhadens schackspel, slå uppåt utav samma skäl en grupp missnöjda gjorde år 1305…


Var en mycket inflytelserik äldste. Han drar i trådar överallt och har indirekta maktpositioner i ett flertal städer över södra USA, Centralamerika och norra Sydamerika. Han har bland annat en liten ”överenskommelse” med prins Carmelita av Lima. Men det till trots har han själv ingen egentlig position i Camarillan, varken som prins eller primogen. Han bor själv inte i Santa Cruz, men har skickat ett flertal emissarier ner dit för diverse uppdrag. Clark använde han som en ”pilspets”, som andra skulle kalla kanonmat. Clark skulle göra sig själv till prins i Santa Cruz och ”städa upp” efter Carlos nu när den stora sammandrabbningen ägt rum, och bokstavligen plocka upp spillrorna. Nazario och Nikolaj blev hans dolda övervakare som skulle rapportera framsteg och misslyckanden. Det blev fler av den senare sorten, men när det var dags att hämta sin belöning hade Clark mystiskt försvunnit. Han skickade därefter ner Raul, som tagit platsen som prins i Santa Cruz efter Clark.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License