Robert Carlton

Tidig real-estate-flipper. Från New York-societeten. Invigde Beatrice du Batille 1915 i hennes egenskap som arvtagerska. Finsmakare - intresserad av de bästa blodssmakerna, har många restauranger och etablissemang som serverar blod i sin adressbok.

Robert Carlton

Robert Carlton
Spelare — SLP
Koncept — Fastighetssamlare
Klan — Architects of the Monolith
Förbund — Invictus
Skapare — Adélaïde
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — Förgät mig ej
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License