Pryce Bennett

Pryce

Pryce
Spelare — SLP
Koncept — Genetiker
Klan — Tremere antitribu
Förbund — Sabbat
Skapare — Okänd
Scenarion — Dà Rathad
Inträde — Dà Rathad 1
Citat — CITAT

Pryce arbetade som forskare på City University i London och specialiserade sig i genteknik och hematologi. Det var Lillys medicinska arbete som gjorde att han invigde och agerade mentor till henne i Badhbh Catha. Pryce höll sig alltid ur vägen för att slippa bli alltför involverad i packets lära och Badhbhs Väg underlättade på sin höjd relationen till sina försökskaniner. Precis som resten av Tremere antitribu brann han i Mexico City 1998.

Se även

Na Ochtar Badhbh Catha

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License