Philloneus Netherby

Philloneus Netherby är en rådgivare som var i farten redan under Obadiahs tid. Han tror på blodet som bärare av nobilitet och värdighet.

Avkommor

Honey Mahone
Marcus Sitwell
mfl

Philloneus Netherby

Philloneus Netherby
Spelare — SLP
Koncept — Sober rådgivare
Klan — Ventrue
Förbund — Invictus
Skapare — Okänd
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — De oövervinnliga
Citat — Kära ni! Antavla och talang, sambandet är kausalt, naturligtvis.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License