Paul Foster

Motorcykelåkade Sheriff som ser till att alla i Manhattans sydöstra distrikt håller sig på mattan.

Rollformulär

Paul.pdf

Paul Foster

Paul Foster
Spelare — Björn
Koncept — Sheriff
Klan — Gangrel
Förbund — Invictus
Skapare — Okänd
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — The Secret Keeper
Citat — ett bra citat
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License