Paloma Pascal de la Destigo

Bakgrund

Mänskliga år

I Palomas stora familj stod alltid kunskap och studier i centrum. I familjens stora hus spelades det ofta musik och all möjlig litteratur fyllde biblioteket. Palomas intresse för historia och litteratur ledde henne så småningom till universitetet i SC (Universidad Autónoma Gabriel René Moreno) med stort engagemang och entusiasm för studier och föreningarna. Efter att hon tagit sin MBA i historia (minor political science) med ett omfattande arbete om Karthagos makt och samhällsstruktur bakom sig, tillbringade hon sommaren i SC med att leta historieforskningsstipendier för ytterligare studier. Hon träffade Isobel sent en kväll på Universitetsbiblioteket. De diskuterade historia och politik, träffades några gånger även hemma hos Isobel. Paloma fascinerades av Isobels kunskaper och åsikter men framförallt av Isobels önskan att upprätta ett samhälle i Karthagos anda, där kunskap står högt och respekten för kulturen och varandras olikheter är stor. När Isobel berättade gamla myter om att vampyrer och människor co-existerat i Karthago kunde Paloma inte hejda sin nyfikenhet. ”Kan det vara sant? Hur vet du allt det här?” ”Jag har haft nästan obegränsad tid till mina studier, och har inte behövt tänka på pengar. Jag letar efter en stipendiat, en skyddsling. Du blir perfekt. Vad säger du?” Paloma kunde knappt tro Isobels ord, men hickade ett ”ja”. 20 minuter senare började Paloma sitt nya liv i överväldigande smärta.

Förvandlingen

Paloma welcomes the idea of unlimited time for studies, but this was not exactly what she had in mind when Isobel said she would sponsor Paloma. She has tremendous respect for Isobel and would do anything to please her, at the moment Paloma stays close to her sire, aware that she is at the bottom of the pecking order.

Isobel has told Paloma that she’s responsible for her own actions, although Isobel is willing to support and respect her until she’s able to fend for herself. It’s a great world and Paloma can have it all, as long as she’s loyal and grateful towards her sire, Isobel.

Paloma

Paloma
Spelare — Amelie
Koncept — Historiastudent
Klan — Brujah
Förbund — Camarillan
Skapare — Isobel de la Destigo
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — @@
Citat —
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License