Sir Milton Brightmore

Sir Milton Brightmore tillhör ett sällskap, nej en samling löst organiserade individer med goda resurser, höga ideal och gemensamma mål. De upprättar ett arkiv över paranormala fenomen. Från vardagsspiritism och folktro till demonisk aktivitet. All vidskeplighet som visar sig ha djupare förankring i verkligheten intresserar dessa herrar. Forskningsområdets natur föranleder givetvis ett visst mått av hemlighetsmakeri, och inte ens alla vars hjälp som anlitas betros med hela sanningen. Belöningen är god, men hur djupt insyltat vågar man bli utan att få veta vad detta "sanningssökande" syftar till?

Specialområden: Häxor, religiösa illgärningsmän och förtrollade artifakter.

  • Medlem av University Gentleman's Club.
  • Bär alltid paraply, utifallatt.
  • Har semesterhem på Isle of Wight.

Myrtle Brightmore

Myrtle.jpg

Både spegeln och solfjädern tillhörde Mrs. Myrtle Brightmore, som tidigt upptäckte sina krafter som trollkvinna. Brightmore var en starkt religiös man på den tiden, och när det uppdagades att hon hade magiska krafter anklagade han henne för att lurat in honom i ett oheligt äktenskap. Han var förtvivlad över sin situation, och istället för att kräva skilsmässa sökte han upp en exorcist. Under flera dagar låg hon bunden och inte ett spår av någon demon syntes till. Hon bara låg där och grät, som ett oskyldigt litet offerlamm. Bara vid ett tillfälle blev hon arg, efter en vecka när solen sken in genom fönstret, inte ett moln syntes på himlen och fåglarna kvittrade, och såg hon som mest tärd och ynklig ut förbannade hon honom, och sa att när hon var borta skulle han aldrig uppleva en vacker dag som denna. Han satt med henne och grät och kände stor ånger. Hon var oskyldig i allt detta, och Brightmore förbannade att han i sin dumhet och rädsla för det oförklarliga hade gjort såhär mot henne. Han bad prästen att lämna huset, men han låste ute honom ur rummet och samma natt dog Myrtle av utmattning. De påstod att demonen tog henne med sig, och att det inte fanns något de kunde ha gjort annorlunda.

Detta är en av anledningarna till att han startade samfundet.

Sir Milton Brightmore

Sir Milton Brightmore
Spelare — SLP
Koncept — Nyfiken akademiker
Scenarion — Veckor i en ballong
Inträde — Sakramenten i Dola
Citat — Det vore ytterst märkligt om ni inte fann något utöver det vanliga.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License