Maxim

Citat: Är det inte mer estetiskt om zombierna har köttyxor?

Boecker

Maxim

Maxim
Spelare — Jonas A
Koncept — Ficktjuv
Klan — Brujah
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — SCBN01
Citat — Är det inte mer estetiskt om zombierna har köttyxor?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License