Manfred Harlander

Boyd Maclarens sire, invigde honom som ett försöksobjekt. Ser distanserat på vampyrismen och engagerar sig i experiment i vampyrpsykologi. Har själv sociopatiska tendenser. Har minst en ghoul: Tulley.

Manfred Harlander

Manfred Harlander
Spelare — SLP
Koncept — Hjärnskrynklare
Klan — Malkovians
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — Med kallt blod
Citat — Hur känner du dig när dina tvångstankar inte låter dig stilla din hunger? Får det dig att vilja döda?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License