Lupe Racha

Lupe är hotfull och tämligen aggressiv.

Därom råder inget tvivel från de som träffat honom, och den kritiken är väl inte helt utan grund. Många verkar också vara av uppfattningen att han är tämligen ointelligent, men frågan är om en person med så mycket personlighetsstörningar som talar emot honom kunnat överleva så många år som invigd utan att besitta någon form av begåvning.

Rent fysiskt så är Lupe mest bara hotfull. Över två meter lång, kraftigt byggd och med ett ansikte inramat av ett stort, raggigt hårsvall är han ingen vacker syn. Hans ögon har antagit en starkt gul färgton och numer morrar han mer än pratar. Fingrarna pryds av något mellanting mellan naglar och klor och han kan inte längre stänga munnen ordentligt p g a förvuxna hörntänder.

Vad Lupe har för sig i nuläget är det inte många som vet. Han verkar ha övergett allt vad sina gamla värderingar hette – de få han hade – och lever nu som en bestialisk galning i Santa Cruz utmarker och dricker av vad han än kommer över. Ryktet går på gatan att han har stött sig med prinsen i både Santa Cruz och Lima, och med det skaffat sig en del fiender som han borde ha låtit vara…

Stuff

fiction.png

Lupe

Lupe
Spelare — Tobias
Koncept — Arg varg
Klan — Gangrel
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — SCBN01
Citat — …HRRR…PUTA..
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License