Lovisa Stillmark

Lovisa är Völva och Sejdare för Rodens Sed, Roslagens Cirkel av Hedningar som på sistone rört sig i en mer olycksbådande riktning om man får tro Lovisa. Aspekten av Valfreja med fokus på döden framför liv. Efter att ha misslyckats med en offerritual där delar av en slaktad gris förts in i henne (Uppdrag: Griskulten) för att föda Hildesvinets avel, vad det nu ska betyda, anförtrodde hon sig till sin dotter, Kia som över ett dygn "räddade" henne från Cirkeln medan Lovisa sejdade på saken.

Lovisa såg framför sig att den nya Gydjan och de andra hedningarna i slutändan var bättre att sluta upp med med än att stå ensam med en dotter som inte accepterar hennes livsåskådning. Lovisa har uttryckt en fortsatt kontakt med Kia, och vill inte förneka det bandet de ändå har.

Lovisa Stillmark

Lovisa Stillmark
Spelare — SLP
Koncept — Völva
Klan — Mekhet
Förbund — Cirkeln
Skapare — ?
Scenarion — Nattkvarter
Inträde — Griskulten
Citat —
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License