Lilly Green

Beskrivning

Lillys var den ende sire som överlevde ert packs "generationskifte" och hade med Pryce närmast format en undergrupp som de två Tremere antitribu. Mildred såg kritiskt på deras starka band och menar att sire-childe relationer sätter packets lojalitets balans ur spel. Det är även tydligt att emedan hon värdesätter Lillys övriga förmågor högt (Lure of Flames i synnerhet) gillar hon inte att Lilly ännu inte gått med på duvningen, eller rättare sagt, inte frivilligt anmält sig när det funnits tillfälle. Men för Mildred är brist på engagemang och motstånd nästan samma sak. Och i Lillys fall kanske det är sant- hon har själv inte sagt något men ni gissar att hon inombords fasar inför att nån gång behöva göra det. Att leva som en smutsig korp, äta ur soptunnor och utan sanitetstvål kanske rent av skulle göra Lilly hysterisk om hon tvingades till det. Hennes bacillskräck tar alltmer absurda uttryck till den grad att ni undrar om något i hennes huvud slagit slint under resans gång.

Hon var: en proper forskare i medicin som handplockas för sin kunskap.

Hon blev: en Tremere antitribu som efter att ha dött en andra gång huserar i en Salubris kropp. Med många magier och ritualer som är moraliskt tvivelaktiga i rockärmen vägleds hon nu mot Golconda med ett samvete i form av en korp.

Utseende

Ålder: 25

Se även

Na Ochtar Badhbh Catha

FanFic

Talking Sweet Nothings"

Lilly Green

Lilly Green
Spelare — Karin
Koncept — Vetenskapare
Klan — Salubri
Förbund — Sabbat
Skapare — Pryce Bennett
Scenarion — Dà Rathad
Inträde — Dà Rathad 1
Citat — *foff* *swoosh*
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License