Liam Pearson

Liam

Liam
Spelare — SLP
Koncept — {$koncept}
Klan — Gangrel antitribu
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Dà Rathad
Inträde — {$intrade}
Citat — CITAT

Gangrel antitribu. Var favoriserad av Mildred eftersom han har Protean 4 och kan förvandla sig själv till en korp (eller råtta), något som är omöjligt även på Badhbhs Väg. Gwens sire.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License