Lady Margaret

Lady Burtzell's Finishing School for Nocturnal Débutantes förestås av Lady Margaret och bereder fina flickors introduktion i natten.

Här får man lära sig hur man uppträder på middagar och baler där mat serveras, de tolv bästa sätten att tacka nej till dagaktiviteter och hur du vänder löst salongsskvaller till din fördel. Skolan lär en också hur man ska och inte ska inta sitt blod, om det finns tillfällen då det är acceptabelt för damer att låta gentlemän se dem dricka från handled eller strupe. Vikten av att aldrig bli för hungrig, samt vilka områden som ska undvikas i alla lägen, hur hungern än river. Ett annat viktigt kapitel är förmågor och hur diskretion är en dygd och att det aldrig anstår en dam att visa prov på styrka eller snabbhet som skulle rivalisera en dödlig mans styrka eller snabbhet så de aldrig känner sig hotade.

Tidigare elever på skolan inkluderar Ruben Damers käresta Sally.

Lady Margaret

Lady Margaret
Spelare — SLP
Koncept — Etikettexpert
Klan — Okänd
Förbund — Okänd
Skapare — Okänd
Scenarion — Veckor i en ballong
Inträde — Under jord
Citat — Introduktioner är inte nödvändiga, jag vet precis vem du är.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License