Kia Backman

**ROLLFORMULÄR**

Mask: Kurtisan

A courtesan exists to see others enjoy themselves. He revels not for himself, but to let others bask in his revelry. He’s a master of the art of enjoyment.
Single Willpower: Put yourself out for another’s pleasure.
All Willpower: Be the last one dancing when the party’s on fire.

Dirge: Nomad

A nomad cannot stand staying still. Stagnancy is worse than death to the true wanderer. He sheds homes the way some shed clothing.
Single Willpower: Abandon a home.
All Willpower: Abandon a society, organization, or city.

Fördelar

Klubbare (Barfly)

Kostnad: ● | Typ: Social


Var du än är hittar du och och kan ta dig in på de bästa nattklubbarna och restaurangerna med några ord och kanske en liten muta. Inga rep eller dörrvakter kan hålla dig ute i kylan och du smälter in väl i nattlivet. Subtrahera ditt Socialize-värde från alla försök att peka ut dig som nån som inte hör hemma.

Kakafonigehör (Cacophony Savvy)

Kostnad: ● till ●●● | Villkor: City Status ●

Du har fingret på pulsen till De Invigdas skymda skeenden. Du kan koderna och de subtila uttrycken som gör att vampyrkultur (den äkta) frodas trots Maskeradens rökridåer. Varje nivå av gehöret bygger på den tidigare. Denna Fördel förutsätter att du kan läsa och lämna meddelanden i Kakafonin.

Hake: Kakafonin är inte till för åskådare, du kan inte enbart ta till dig, du måste bidra. Om du inte regelbundet förser Kakafonin med skvaller faller du efter. För att komma tillbaks i kontakt med nätverket måste du bidra med något matnyttigt.

● På uppgång — Du kan läsa tecknen när du ser dem ute. Slå Intelligence + Streetwise för att identifiera meddelandet. Du kan läsa ut ytterligare detaljer så som budbärarens klan, förbund, smak i människor, och ursprung genom att subtrahera en tärning för varje ytterligare detalj.

Om området som iakttogs var del av någons Jaktmarker kan du lägga till deras värde i Fördelen Jaktmark för att upptäcka saker innehavaren inte menade att förmedla. Exempelvis kan synnerligen bleka pundare i området antyda att denne normalt dricker från narkomaner.

●● Backpacker — Du är bekant med alla insändare och kontaktannonser, kodspråk i tidskrifter, affischerings- och klotterväggar som ger de bästa lokala nyheterna om De Invigda. När en ny vampyr kommer till stan kan du skaffa info om dettas föredragna jaktområden och deras alternativa identiteter inom en vecka. Via "På uppgång" kan du ta reda på närmare info via djungeltrumman.

●●● Bära hatten — Du har tjuvheder och är respekterad inom Kakafonin. Inget händer utan att du känner till det. Du är den lokala kulturens nav och därmed även den första att veta när vampyrjägare är i farten. Slå Wits + Politics en gång per kapitel, och för varje lyckad tärning får du svar på en av frågor om samhällsklimatet:

 • Vilka är på uppgång?
 • Vilka är på väg ut?
 • Var är Maskeraden som vekast?
 • Finns det någon människa som är nära att upptäcka Släktet?
 • Vilka jaktmarker är de bästa i stan?

Lokalsinne (Direction Sense)

Kostnad: ● | Typ: Fysisk

Du föddes med ett lokalsinne som gör att du instinktivt alltid vet var du befinner dig. Du kan ge din in på obekanta områden och alltid hitta tillbaka till utgångspunkten samt ta ut väderstrecken utan kompass eller riktmärken.

Berömmelse (Fame)

Kostnad: ● till ●●● | Typ: Social

Du åtnjuter viss berömmelse i samhället du lever i. Du kanske är en artist, idrottsman, politiker eller någon typ av mediapersonlighet. Du är troligtvis idoliserad eller fruktad och särbehandlas därför ofta. Det är svårt för dig att gå någonstans där du inte blir igenkänd, och media och andra skvallerbyttor lurar alltid runt hörnet. Varje nivå lägger till +1 på dina Socialize-slag (i vissa fall även på Persuasion) i möten med de som imponeras av ditt kändisskap.

Hake: Ju mer känd, desto mer igenkänd. Samma modifiering läggs till ett generellt Wits + Composure-slag för att de om något på gatan känner igen dig. Ett makalöst lyckokast för att ett eller fler fans eller beundrare kliver upp för att få autografer eller för att få sig en pratstund…

Klarsyn

● Instinkt

Slag: Wits + Empathy + Auspex | Kostnad: Ingen (För en scen. Påföljande scener 1 Vitae per scen) | Handling: Omedelbar

Din vampyriska instinkt snappar upp fara och svaghet och kan känna av vem i din närhet som är på väg att attackera eller vem som är den svagaste i gänget. Dina instinkter hjälper dig också uppfatta saker som inte är synliga för det mänskliga ögat - du kan alltid försöka se igenom förmågan Förvilla (slå Blood Potency + Klarsyn mot dennes Blood Potency + Förvilla).

Utfall

Fummel: Svaret på frågan blir felaktigt eller modifierat.
Misslyckande: Otydliga signaler.
Framgång: En fråga. Svaret kommer i symboler och bildspråk.
Exceptionell framgång: Två frågor.

Typfrågor

* Vem här kommer troligast ge mig vad jag behöver?
* Vem/vad här är troligast att bli våldsam?
* Vem här är räddast?
* Vem/vad här kommer mest sannolikt göra mig illa?
* Vem här är närmast ett raseriutbrott?
* Finns det någon här som astralvandrar?

●● Kuslig klarsyn

Slag: Intelligence + Empathy + Auspex | Kostnad: Ingen (För en scen. Påföljande scener 1 Vitae per scen) | Handling: Omedelbar

Med fokus riktat på en person skalar du bort lager av lögner och vilseledning och hittar sanningen under ytan. Du kommer åt alla de mörka hemligheterna som de inte vill att du ska veta.

Utfall

Fummel: Svaret på frågan blir felaktigt eller modifierat.
Misslyckande: Inga hemligheter uppdagas.
Framgång: En fråga per lyckad tärning. Svaret kommer från spelledaren i symboler och bildspråk och handlar om hemligheter och svagheter hos denna specifika person.
Exceptionell framgång: Bilderna är klarare och svaren tydligare.

Typfrågor

* Personens sinnesstämning.
* Personens aktuella farhågor.
* Personens synder eller tragiska öde.
* Psykologiska svagheter.
* Är personen diablerist?
* Kontrolleras personen av någon annan?
* Är personen ett övernaturligt väsen, och om jag stött på det innan, vad för sort?
* Vem här vill personen göra illa mest?

Kvickhet

Slag: Inget | Kostnad: Ingen eller 1 Vitae per effekt | Handling: Ingen (för varaktiga effekter), Reflexiv (för aktiva effekter) | Varaktighet: Permanent (för varaktiga effekter), eller 1 tur (för aktiva effekter)

Unleashing her Beast, a vampire can cross vast distances in the blink of an eye, catch a thrown punch before her attacker has even moved a muscle, or snatch a gun barrel away from a man’s temple before he can pull the trigger. Celerity makes a vampire so fast that it’s as if she never has to move at all.

Like other physical Disciplines, Celerity has two kinds of effects: persistent and active. Persistent effects are always on, and have no cost. Active effects are reflexive and cost one Vitae per effect.

Varaktig: Add the vampire’s dots in Celerity to her Defense, or to her Dodge roll when defending actively. If a Firearms attack denies her normal Defense, the attacker still takes a penalty on his attack equal to the vampire’s dots in Celerity. A character must still be aware of incoming attacks to defend against them. If she is restrained, slumbering, or otherwise unable to respond, Celerity offers no advantage.

Aktiv: By spending Vitae Celerity allows for bursts of speed faster than the eye can perceive. For each point of Vitae spent choose one effect from the following list. A vampire may spend additional Vitae to invoke multiple effects simultaneously, but no effect of Celerity may be used more than once per turn.

 • Immediately move to the head of the Initiative queue. This boost in Initiative lasts only one turn, after which all combatants return to acting in their rolled order. If multiple vampires attempt to jump ahead simultaneously they enter a Clash of Wills (p. 125), the winner acts first.
 • Interrupt the action of another character with a brief action of her own. This could be an attack, making it possible to disable an opponent in mid-action. It may be movement, avoiding harm by shifting out of reach. Or it could be any other instant action, like activating a Discipline or dodging. However, the vampire is still limited to one instant action. She cannot use Celerity to make two attacks, or an attack followed by another instant action. Likewise she cannot move further in a single turn than her Speed would allow. The decision to interrupt is made after another character’s action is declared, but before it actually occurs (before dice are rolled). Once interrupted, the other character must continue his declared action, if it’s still possible. If the action is no longer possible, he takes no action. Alternatively, that character’s player may declare his action a dramatic failure and take a Beat. Celerity cannot interrupt reflexive actions or actions of which the character was unaware. Finally, using Celerity in this way is exhausting; a vampire may only interrupt as many actions in a scene as she has dots in Celerity.
 • Multiply her speed by her dots in Celerity plus one. Moving in this way is sudden, jarring, the vampire appears to shift from point to point without crossing the space in-between. She may use this to briefly avoid detection or launch surprise attacks.

Förvilla

● En i mängden

Slag: Inget | Kostnad: Ingen | Handling: Omedelbar | Varaktighet: En scen

Du inverterar din vampyriska magnetism och kan gå genom folkhav utan att någon lägger märke till dig. Så länge du inte gör något som drar uppmärksamheten till dig går du obemärkt förbi. Du är bara ännu ett ansikte i mängden, en dussinperson på gatan eller borttappad på nattklubbens dansgolv. Ingen undviker dig aktivt, du smälter in i kulisserna.

Det är svårt att aktivt lägga dig på minnet, och det sviker om de försöker komma ihåg vad du hade på dig eller vad du hade i händerna. Även saker som skulle dra på sig uppmärksamhet förblir osedda om de inte aktivt används på så sätt. Tex pistol som avfyras eller kläder som plötsligt kastas av.

Om du agerar våldsamt eller börjar dricka från någon offer på öppen gata märker ditt offer, och om detta då skulle dra på sig uppmärksamhet gör åskådare ett slag på Wits + Composure (minus ditt Obfuscate-värde) för att reagera på uppståndelsen.

Coils of the Ascendant

● Övervinna dagsömnen

A Dragon will not be held down by the distant rays of the dawning sun, nor made weak by its celestial body. So long as she benefits from the Livstecken (blush of life, p. 90) the Dragon need not roll to resist her daily slumber, nor will she gain the Lethargic Condition (p. 305) for remaining active during the day.

V5 transkribering —> Blood Sorcery ritual level 1

Ritual basics:

 1. Rouse check
 2. 5 minutes (per level) to cast
 3. Ritual roll: Intelligence + Blood Sorcery test (difficulty Ritual level +1)

Surmounting daysleep

 • Ingredients: Pipette buried in the ground (outside) for at least one day between uses, 4 drops of blood of the caster.
 • Process: The caster uses the pipette to administer two drops of their own blood into each of their eyes.
 • System: Make an additional Rouse check to activate Blush of Life. Succeeding on the ritual roll allows the vampire to act as if she rolled a critical win on the Humanity check to stay awake during the day. (Awakening V5 219) The maximum dice pool to perform actions during the day is still limited to the casters Humanity rating.

Devotions

Quicken Sight

Krav: Klarsyn , Kvickhet ● | Slag: Inget | Kostnad: 1 Vitae | Handling: Reflexiv | Varaktighet: 1 tur

With the preternatural awareness of Auspex and the remarkable speed of Celerity, the vampire gains a exceptional sense of time and the space around her. For a brief moment, she sees everything at a slow crawl, and can react thusly.

When activated, Quicken Sight lasts for a turn. The vampire can examine the details on fast-moving items, and respond to things outside the normal human spectrum. She can read multiple pages of text in three seconds. She can apply her Defense to ranged attacks, and can benefit from aiming instantly.

This Devotion costs 1 Experiences to learn.

Kia Backman

Kia Backman
Spelare — Maria
Koncept — Resejournalist
Klan — Tremere
Förbund — Ordern
Skapare — Lovisa Stillmark
Scenarion — Nattkvarter
Inträde — Griskulten
Citat —
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License