Jefferson van der Hoeven

Herr van der Hoeven tror inte pengar kan köpa lycka, men de kan köpa njutning. Den nyrike holländaren investerar - fastigheter, företag, antikviteter, patent. Mycket ligger i hans namn.

Ett av de senare objekten han spekulerat på var The Garden Theatre som låg under rivningsorder från stadshuset. Syftet var att rusta upp och använda som Elysium. På förekommen anledning hindrades han av Beatrice du Batille som strax därefter tilläts öppna Elysium i egen regi.

Jefferson van der Hoeven

Jefferson van der Hoeven
Spelare — SLP
Koncept — Finanshaj
Klan — Daeva
Förbund — Invictus
Skapare — Okänd
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — Förgät mig ej
Citat — Ger du utdelning lilla vän?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License