Jason Grimaldi

En revenant brat som leker agent för Tzimisce och blir oavsiktligt del av den grupp han ombetts bevaka.

På uppdrag av Mr. Martin, hans dåvarande Domitor och Herre, sökte Jason upp packet Na Ochtar Badhbh Catha, men som av en slump blev han invigd och fick ställa sin uppdragsgivare mot lojaliteten till sitt nya gäng. Löften om självförverkligande till skillnad från skogsmulle-moral fick honom att vilja föra in sina nya vänner på sitt eget spår men den interna häxjakten blev infekterad och Jason skars av från gruppen som följd av sina handlingar.

Jason

Jason
Spelare — Jonas H
Koncept — {$koncept}
Klan — Tzimisce
Förbund — {$forbund}
Skapare — Godfrey
Scenarion — Dà Rathad
Inträde — {$intrade}
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License