Isobel de la Destigo

Isobel, en sofistikerad nihilist endast intresserad av att se sin materiella rikedom liksom sin makt över dem i sin omgivning växa sig större och starkare än vad den redan är som Brujahs klanfurste i Santa Cruz. Hon är otålig och starkt obenägen att lita på någon. Walter är egentligen den enda personen hon till viss del litar på. Hon utnyttjar sin längd och kontrasterna i de kastilianska färgerna till att ge eftertryck för sina uttalade åsikter. När Isobel lutar sig framåt i sin stol, rynkar på de mörka ögonbrynen och stirrar rakt in i ögonen på den hon beordrat något, brukar hon lydas omedelbart.

Nyligen återvänd till Santa Cruz efter en lång affärsresa i Europa har Isobel beslutat att dra nytta av alla möjligheter som erbjuds i staden. Dagens generationer Invigda tycker hon i allmänhet är pöbel med för lite respekt för de äldre generationerna och deras samlade kunskap och visdom. Hon förväntar sig inte särskilt många intellektuella insatser från dem, men visst kan de vara användbara ändå… Santa Cruz är inte Karthago, men å andra sidan var hon heller inte klanfuste i Karthago.

Isobel

Isobel
Spelare — Amelie
Koncept — Entreprenör
Klan — Brujah
Förbund — Camarillan
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — SCBN05
Citat — Har du inget intelligent att säga ska du hålla tyst!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License