Honey Mahone

När prinsens närmsta män slogs om förtroendeuppdrag och Al Arthur kammade hem leverantörsjobbet insisterade Netherby på att få installera en provsmakare. Netherby litade inte på bröderna och ville att varje flicka eller pojke som klev genom dörren skulle vara obesudlade. N sålde in det som "emedan jag absolut tror att du vill att Prins Bruce ska få enbart det bästa, kan det aldrig skada med ett andra utlåtande. Honey här har exceptionella smaklökar." Prinsen godtog det som förklaring, och även om Al Arthur vid det tillfället troligtvis inte hade några illasinnade motiv sådde det split mellan Nosferatun och Ventruen och bidragit till den bittra kampen och Prinsens gunst.

Honey Mahone

Honey Mahone
Spelare — SLP
Koncept — Prinsens provsmakare
Klan — Ventrue
Förbund — Invictus
Skapare — Philloneus Netherby
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — De oövervinnliga
Citat — Visst är du stilig som få raring, men det är insidan som räknas…

Bakgrund

När Honey föddes i Virginias societet hette hon antagligen inte Honey.

Utseende: Lizabeth Scott

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License