Graham Brooks

Säkerhetskonsult för hamnar. Invigd av Aaron P. Long. Intensiv, analytisk, smått introvert, en air av galen uppfinnare. Anställs av äldre invigda med djupa fickor som vill ha säkrare Havens.

Graham Brooks

Graham Brooks
Spelare — SLP
Koncept — Säkerhetskonsult
Klan — Architects of the Monolith
Förbund — Invictus
Skapare — Aaron P. Long
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — Förgät mig ej
Citat — Det första vi måste göra är en grundlig ljusläckagebesiktning, men den tar vi inget extra för!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License