Gordon

Gordon har levt i kloakerna länge. Länge nog att veta att det inte är okej att vistas på ytan. På ytan styr Peros. I kloakerna styr Gordon. Där kan Gordon vara för sig själv, med enbart sina skinn som sällskap.

En Nosferatu Antitribu som vet…tja…det som finns att veta i staden. Inte så mycket. Han hittade flaskposten som Clark slängde ner i kloakerna för att leta reda på överlevande Camarilla. Han klantade sig alltså genom att lyckas fånga Gordons uppmärksamhet istället. Efter att Clark gjorde inbrott på Malcolms mäklarbyrå så gömde han sig här nere och sprang rakt in i Gordons haven. De två pratade och Gordon stämde till slut ett möte mellan Li Peng och Clark, efter att (utan Clarks vetskap) även pratat med Charles. Gordon är kanske inte en god inredare. Men hans gästfrihet är inte klandervärd. Han lät till och med Clark sova i sitt haven. Detta för att för att verkligen försöka övertyga Clark om att han var Camarilla, och så att Li Pengs infiltration skulle lyckas bättre.

Gordon är inte den som aktivt söker information, utan låter den komma när den kommer. Vilket i hans fall är mycket sällan eftersom han är den enda Nosferatun som bor i Santa Cruz. Gordon ägnar hellre sin tid åt att finslipa sin teknik i att flå människor, och använda deras hud som ett slags substitut till masker. Han är alltså väldigt varsam om att inte sarga sina offers hud innan han har dem säkra i sitt haven. Och ibland kan man till och med höra skriken från de unga män som han fordrat.

Gordon

Gordon
Spelare — SLP
Koncept — Garvare
Klan — Nosferatu antitribu
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — SCBN02
Citat — piel… mi piel preciosa…
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License