Godfrey

Tzimisce som inte nöjde sig med att skifta till korp tillfälligt. Jasons sire och riktigt död. Del av Na Ochtar Badhbh Catha.

Godfrey

Godfrey
Spelare — SLP
Koncept — {$koncept}
Klan — Tzimisce
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Dà Rathad
Inträde — {$intrade}
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License