George Goldberg

Sökare i det fördolda, skapare av det omöjliga. En av Prinsens närmaste rådgivare. Mekhet och Ordo Dracul som undersökte ockulta företeelser och strävade efter att lära sig så mycket som möjligt om sakernas tillstånd.

The Secret Keeper - Bad spelarna att rädda hans dotter Cleo som sitter fast i en tavla.

De oövervinnliga - Kände sig sviken av spelarna som istället för att tvinga Cleo att svära sig till Goldberg för att bli fri från Arcadia mördade Mr Zerg. Anklagades av Dong Mei för att förgifta prinsen och fick sitt straff utmätt av spelarna.

George Goldberg

George Goldberg
Spelare — SLP
Koncept — Mannen bakom tronen
Klan — Mekhet
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Rök över Manhattan
Inträde — The Secret Keeper
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License