Felicia Fadir

Belevad, effektiv, respekterad inom sitt yrke och känd för att alltid utföra sina uppdrag väl. Hon är lång och muskulös med mörkt hår och diskret klädsel, oftast i svart och grått. Hon rör sig tyst, är hemlighetsfull och utstrålar något som gör att känsligare individer (som inte redan känner till henne) blir på sin vakt. Felicia ogillar att röra sig bland de oupplysta, men inser att det är en nödvändighet. Hon erbjuder sig gärna att visa vägen ut ur den mörka, meningslösa och hopplösa tillvaron som de flesta invigda plågar sig igenom. Hon har funnit den Rätta Vägen, men låter inte detta störa hennes affärsuppgörelser. Individen har eget ansvar för sitt liv och de som inte vill se sanningen och följa den vägen är förlorade, som Miguel Futima, t.ex.

Felicia

Felicia
Spelare — Amelie
Koncept — Hitwoman
Klan — Assamite
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — SCBN02
Citat — Jag förstår av din rädsla att du vet vad som väntar dig. Jag förstår att du är villig att göra vad som helst för att slippa undan. Men jag vet att du inte är lämpad att utföra det som krävs av dig. Du har försakat dina chanser, kafir.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License