Elin Törnflycht

Elin Törnflycht har haft ett intresse i Sångboken.

Elin Törnflycht

Elin Törnflycht
Spelare — SLP
Koncept — Antikvarie
Klan — Tremere
Förbund — ?
Skapare — ?
Scenarion — Nattkvarter
Inträde — Sångboken som inte kan dö
Citat —
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License