Elin Törnflycht

…. är en vampyr.

Elin Törnflycht

Elin Törnflycht
Spelare — SLP
Koncept — Antikvarie
Klan — ?
Förbund — Ordern
Skapare — ?
Scenarion — Nattkvarter
Inträde — Sångboken som inte kan dö
Citat —
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License