Clark W StPatrick

Clark är… var… är, en välvårdad Ventrue som ser ut att vara någonstans i 30års åldern. Han är blond, lång och välbyggd och ett rätt lyckat försök att förkroppsliga den perfekta Ventruen. Han tog sig själv på stort allvar och satte alltid Camararillans bästa före sitt eget… eller, så ville han i alla fall ge sken av. Han var väl inte världens största muntergök, utan såg istället noga till att "avhumorisera" allt som han företog sig. Han skickades från Salem till Santa Cruz, som pilspetsen i ett projekt som skulle eliminera all Sabbataktivitet i staden, av Señor Veccianus. Vad som hänt Clark är inte helt säkert: han har inte synts till på över en månad, vilket dragit igång vida spekulationer bland Santa Cruz invigda. Vissa säger att han lämnat staden, då han funnit något som skrämt upp honom ordentligt, vissa säger att han gått under jorden men de flesta verkar vara av övertygelsen att han dödats av någon… eller något…

Clark

Clark
Spelare — Tobias
Koncept — Motvillig prins
Klan — Ventrue
Förbund — {$forbund}
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — SCBN02
Citat — Sekt, klan, dig själv… i den ordningen!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License