Charles Chang

Han var biskop i staden och gagnades av Miguels blodtörst. Trots att han bott i Sydamerika den större delen av sitt o-liv verkar han inte kunna skiljas från sina rötter. Han inreder sina hus i den mest magnifika orientaliska stilen, och försöker återskapa sin trädgård såsom den såg ut där han växte upp i Kina för 231 år sedan.

Med en underlig förkärlek till antitribu ingick han snabbt i en blodspakt med Miguel som han avgudade som sin egen bror, son och fader i ett. Och även fast han tog Miguel i sitt beskydd när han bestämde sig för att gå med i Sabbaten och har lärt honom nästan allt han kan ser han honom som sin jämlike.

Kanske var det Charles såg i Miguel ett svärmeri för hans förmåga att hantera en Katana, och han är milt uttryckt svag för orientaliska kampsporter. Varför skulle han annars ta Li Peng till sig, om det inte vore för just hennes skicklighet i kampsport och för hennes okunskap om släktet? Han vet att bakom den hårda ytan är hon formbar, och det kommer inte krävas mycket arbete för att hon ska kunna bli en sann och lojal Sabbat-medlem.

Charles Chang är en mäktig och rättvis ledare som värderar heder högt. Men förlorar han makten krymper han, och man kan tyckas skymta sårbarhet och en viss ynklighet i honom. Det var denna lilla brist i övertygelsen som hindrade honom från att stanna kvar och "gå under med sitt skepp", utan i stället skickade honom tillsammans med Li Peng till en plats där de i alla fall kunde gå säkra från Camarillan – nämligen Madrid.

Chang

Chang
Spelare — SLP
Koncept — Da Tai Chi Killah
Klan — Lasombra
Förbund — Sabbaten
Skapare — Okänd
Scenarion — Santa Cruz by Night
Inträde — SCBN02
Citat — Vi använder oss av de gamla stridskonsterna för att förgöra våra fiender, min specialitet är Tai Chi!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License