Carl-Henrik Viktorin

Beskrivning

Carl-Henrik, eller C-H som han kallas, är arvtagare till den Viktorinska förmögenheten, intjänad under de många år som det tagit hans far och farfar att bygga upp företaget .

Aspirationer

 • Välja väg - Invictus eller Rörelsen?
 • Få tag på Gustav Klimt-skiss
 • Göra Franz stolt

Blodet

Blodpotens 1

Du är en sann invigd, men bara knappt enligt vissa äldre. Ditt blod kan åstadkomma en hel del när det Väcka blodet.

 • Blodsvall: Lägg till 1T10 till ett valfritt Attribut när du aktiverar ett Blodsvall (V5 218).
 • Reparera skada: Du kan Reparera 1 plupp Ytlig Skada per gång du Väcker blodet.
 • VB-Omslag: Slå 2T10 och välj det högre resultatet när du Väcker blodet för Disciplinförmågor på nivå 1.
 • Bane Severity: You have a Bane Severity of 1.

Blodsband

Gitta har druckit vid 1 tillfälle.

Moral och prövostenar

Humanity 8

You still feel pain for the hurts you and your kind inflict. Your human guise remains passable; the memories remain fresh, or new instincts for community spring up like green shoots from your long-dead soul.

Humanity 8 vampires can appear human in other regards:

 • You can roll two dice for the Rouse Check to use Blush of Life and take the highest result.
 • Blush of Life allows you to have sexual intercourse and perhaps even enjoy it.
 • Blush of Life allows you to digest and taste wine.
 • You can rise from day-sleep up to an hour before sunset if you wish.

Carl-Henrik Viktorin

Carl-Henrik Viktorin
Spelare — Tobias
Koncept — Arvtagare
Klan — Ventrue
Förbund — Oansluten
Skapare — Franz Getz
Scenarion — Nattkvarter
Inträde — Nattkvarter
Citat — CITAT
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License