Bixby

Atlet och Idrottslärare på Cheapside Elementary School for Boys. Även vigilant och vapenmästare i Gideon Planke-milisen.

Bixby

Bixby
Spelare — SLP
Koncept — Atlet och jägare
Scenarion — Veckor i en ballong
Inträde — Milisen
Citat — Gör som jag så överlever du!
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License