Biskop Jonathan Rosebum

Jonathan Rosebum är biskop i en liten anglikansk kyrka som inte gör mycket väsen av sig. Han har inte tid att ge söndagspredikningar och hjälpa vilsna lamm. Hans verkliga sysselsättning är att hjälpa folket med demonisk hemsökelse!

Rosebum vet inte vad nederlag är. Han är omöjlig att nedslå, göra till åtlöje eller förtycka. Han tvivlar inte en sekund på att Gud kommer stå honom bi. Rosebum avundas inte andra människor. Han har nämligen komplex över att han är just mänsklig. En drivkraft i hans vardag är att han själv ska bli mäktigare än de monstra han slåss emot.

Biskop Jonathan Rosebum

Biskop Jonathan Rosebum
Spelare — SLP
Koncept — Exorcist
Scenarion — Veckor i en ballong
Inträde — Kadriljens makt
Citat — Om vi tillåter oss att tro, att själsligt mörker kan mätas i både alnar och tum går vi säkert mot en undergång i anden.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License